Paranormaal therapie

Bij Paranormaal Therapie wordt uitgegaan van het zelfgenezend vermogen van de mens. Dit zelfgenezend vermogen kan ondersteund worden door een, van het menselijk organisme uitgaande, energie die overdraagbaar is van de ene mens op de andere. Deze therapeutische overdracht van energie kan door direct lichamelijk contact tot stand gebracht worden, zoals het opleggen van de handen en het maken van strijkende bewegingen (magnetiseren). Vroeger werd de Paranormaal therapeut dan ook magnetiseur of strijker genoemd.

Voor de specifieke informatie is de paranormale geneeswijze aangewezen op de zogenaamde fijnzintuiglijke waarneming (psychometreren): “invoelen”, “helderzien”, “helderhoren” en “helderweten”.

De Paranormale Therapie behoort tot de alternatieve, additieve of complementaire gezondheidszorg en gaat uit van het holistische mensbeeld, dat wil zeggen dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.


Werkwijze

De behandeling vindt plaats door middel van het opleggen van de handen en het maken van strijkende bewegingen lang het lichaam, terwijl de cliënt (die zich niet hoeft uit te kleden) op een stoel/kruk zit.

Het kan zijn dat de cliënt de werking van energie voelt als warmte, koude, trillingen, moeheid, zwaarte, ontspanning of een loom gevoel. Het kan ook zijn dat hij of zij niets voelt.

Een behandeling duurt ongeveer een uur.