Privacyverklaring


Over Praktijk Ans van Summeren

 • Naam: Praktijk Ans van Summeren
 • Adres: het Zand 29c, 5831 HG Boxmeer
 • Website: www.ansvansummeren.nl
 • Email: info@ansvansummeren.nl
 • KvK-nummer: 58306064
 • BTW-nummer: NL149866422B01


Deze persoonsgegevens verwerken wij

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats


Deze bijzondere persoonsgegevens verzamelen wij

 • Gezondheid
 • Geboortedatum en evt. geboorteplaats en tijd


Het doel van verzamelen van gegevens

 • Het leveren van dienstverlening: coaching, behandelingen, workshops en trainingen
 • Het leveren van een bestelling: boeken, energetische middelen
 • Het opnemen van contact n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier
 • Het registreren voor en verzenden van een nieuwsbrief
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst


Op dit moment wordt geen automatiseringssysteem gehanteerd. Er vinden geen geautomatiseerde besluiten plaats op basis van geautomatiseerde verwerkingen.  Zodra dit wel het geval is wordt dat opgenomen in dit document en wordt het gecommuniceerd via de nieuwsbrief.


Grondslagen voor het verzamelen van je persoonsgegevens:

 • Noodzaak voor uitvoering overeenkomst (klantencontacten en dienstverlening)
 • Wettelijke plicht WGBO (dossiervoering en administratieve verwerking)
 • Toestemming (versturen van nieuwsbrief)


Gegevens die online worden gepubliceerd

 • De website bevat een aantal klantervaringen. Deze zijn na uitdrukkelijke toestemming geplaatst. 


Cookies

 • De website maakt geen gebruik van cookies. Zodra dit wel het geval is wordt dat opgenomen in dit document en wordt het gecommuniceerd via de nieuwsbrief.


Nieuwsbrief

 • Maximaal 1 keer per maand wordt een nieuwsbrief verstuurd. Door middel van een replay kan altijd afgemeld worden.  De nieuwsbrief wordt nog niet geautomatiseerd verstuurd. Zodra dit wel het geval is wordt dat opgenomen in dit document en wordt het gecommuniceerd via de nieuwsbrief.


Delen met derden

 • Er worden in beginsel geen gegevens gedeeld met derden. Alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de cliënt/klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • E-mail is gehost bij one.com en wordt middels een verwerkersovereenkomst geregeld.

 

Bewaartermijnen

 • Cliëntendossiers van consulten worden 15 jaar bewaard zoals vereist door de wet op de behandelovereenkomst. Hierbij worden de richtlijnen van beroepsverening CAT gevolgd.


Beveiliging

 • Cliëntendossiers worden in een afgesloten kast bewaard. Digitale gegevens staan op een externe harde schijf en voorzien van een wachtwoord.
 • De website is voorzien van SSL-beveiliging.


Rechten

 • Je hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Je hebt het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.


 • Een verzoek kan worden ingediend per mail aan info@ansvansummeren.nl  Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou is gedaan vragen we je een kopie van identiteitsbewijs mee te sturen  (i.v.m. privacy dienen BSN en documentnummer zwart gemaakt  te zijn).


Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 • Heb je een klacht m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens door Praktijk Ans van Summeren dan vernemen we dat graag. We geven er de voorkeur aan onderling voor een oplossing te zorgen en zullen daar ons uiterste best voor doen.  Als betrokkene heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

 • Praktijk Ans van Summeren heeft het recht deze privacyverklaring te wijzigen en raadt aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Inhoudelijke wijzigingen worden vermeld in de nieuwsbrief.